Navigare


Proprietatile modulelor

Asteptati un moment. Formulele se incarca...
loading..
$$ \hspace{5pt}Fie\hspace{3pt} x \in \mathbb{R}\hspace{3pt} un\hspace{3pt} numar\hspace{3pt} real,\hspace{3pt} oarecare. $$ $$ \hspace{5pt}\underline{Definitie:}\hspace{3pt} Modulul\hspace{3pt} numarului\hspace{3pt} real\hspace{3pt} x\hspace{3pt} se\hspace{3pt} noteaza\hspace{3pt} |x|\hspace{3pt} si\hspace{3pt} reprezinta\hspace{3pt} distanta\hspace{3pt} de\hspace{3pt} la\hspace{3pt} origine\hspace{3pt} pana\hspace{3pt} la\hspace{3pt} $$ $$ punctul\hspace{3pt} de\hspace{3pt} pe\hspace{3pt} axa\hspace{3pt} corespunzator\hspace{3pt} numarului\hspace{3pt} real\hspace{3pt} x. $$ $$ \hspace{5pt}\underline{Proprietati:} $$
$$1.\hspace{3pt} |x| \ge 0 $$ $$2.\hspace{3pt} |x| = 0 \Leftrightarrow x = 0 $$ $$3.\hspace{3pt} |-x| = |x| $$ $$4.\hspace{3pt} -|x| \le x \le |x| $$ $$5.\hspace{3pt} |x| = |y| \Leftrightarrow x = y\hspace{3pt} sau\hspace{3pt} x = -y $$ $$6.\hspace{3pt} |x| = a \Leftrightarrow x = \pm a,\hspace{3pt} a \in \mathbb{R}, a > 0 $$ $$7.\hspace{3pt} |x| < a \Leftrightarrow x \in (-a;a) \Leftrightarrow -a < x < a $$ $$8.\hspace{3pt} |x| \le a \Leftrightarrow x \in [-a;a] \Leftrightarrow -a \le x \le a $$ $$9.\hspace{3pt} |x| > a \Leftrightarrow x \in (-\infty;-a)\cup(a;+\infty) $$ $$10.\hspace{3pt} |x| \ge a \Leftrightarrow x \in (-\infty;-a]\cup[a;+\infty) $$ $$11.\hspace{3pt} |x*y| = |x| * |y| $$ $$12.\hspace{3pt} \left|{x\over y}\right| = {{|x|}\over{|y|}}$$ $$13.\hspace{3pt} |x + y| \le |x| + |y| $$ $$14.\hspace{3pt} {|x|}^2 = (x)^2 $$
Calculator derivate
Calculator integrale