Navigare


Varianta 12
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Nu- ti cer un lucru prea cu neputinta
În recea mea-ncruntata suferinta.
Daca-ncepui de-aproape sa-ti dau ghies,
Vreau sa vorbesti cu robul tau mai des.
De când s-a întocmit Sfânta Scriptura
Tu n-ai mai pus picioru-n batatura
Si anii mor, si veacurile pier
Aci sub tine, dedesubt, subt cer.
Când magii au purces dupa o stea,
Tu le vorbeai — si se putea.
Când fu sa plece si Iosif,
Scris l-ai gasit în catastif
Si i-ai trimis un înger de povata —
Si îngerul statu cu el de fata.
Îngerii tai grijeau pe vremea ceea
Si pruncul, si barbatul, si femeia.
Doar mie, Domnul, vecinicul si bunul,
Nu mi-a trimis, de când ma rog, niciunul...


(Tudor Arghezi, Psalm)* ghies, ghiesuri, s.n. (în expr.) a da ghies – a îndemna, a stimula, a îmboldi, a zori
* mag, magi, s.m – preot la unele popoare orientale din antichitate, învatat, filozof
* a purcede, vb – a pleca, a porni la drum
* catastif, catastife, s.n – registru, condica

1. Mentioneaza un sinonim potrivit pentru sensul din context al cuvântului (a) purcede.


2. Precizeaza rolul punctelor de suspensie din ultima strofa.


3. Alcatuieste câte un enunt în care cuvintele înger si stea sa aiba sens conotativ.


4. Evidentiaza valoarea expresiva a doua verbe la modul indicativ, din textul dat.


5. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


6. Precizeaza doua marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza
prezenta eului liric în textul dat.


7. Defineste, într-un enunt, sentimentul dominant care se desprinde din poezie.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, primele patru versuri, prin evidentierea relatiei dintre ideea
poetica si mijloacele artistice.


9. Demonstreaza faptul ca Tudor Arghezi este un înnoitor al limbajului poetic,
prin evidentierea a doua trasaturi identificate la nivel lexico-gramatical si/ sau al prozodiei.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre copilarie, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Copilaria este inima tuturor vârstelor”. (Lucian Blaga, Cugetari)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularitatile de constructie a unui personaj dintr-o nuvela studiata. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: actiune, conflict, relatii temporale si spatiale, constructia subiectului, perspectiva narativa, modalitati de caracterizare, limbaj etc.);
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele nuvelei studiate;
- relevarea principalei trasaturi a personajului ales, ilustrata prin doua episoade/ secvente narative si/ sau prin citate comentate;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflecta o idee sau tema nuvelei în constructia personajului pentru care ai optat.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.