Navigare


Varianta 14
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Plâns de cobe pe la geamuri se opri,
Si pe lume plumb de iarna s-a lasat;
I-auzi corbii” - mi-am zis singur... si-am oftat;
Iar în zarea grea de plumb
Ninge gri.
Ca si zarea, gândul meu se înnegri...
Si de lume tot mai singur, mai barbar,
Trist cu-o pana matur vatra, solitar...
Iar în zarea grea de plumb
Ninge gri.


(George Bacovia, Gri)* cobe, s.f. – fiinta sau lucru care ar prevesti, ar aduce o nenorocire

1. Alcatuieste doua enunturi pentru a ilustra polisemia cuvântului vatra.


2. Prezinta rolul liniei de pauza în textul poetic dat.


3. Scrie doua expresii/ locutiuni care contin cuvântul gând.


4. Transcrie doua cuvinte/ structuri care apartin câmpului semantic al iernii.


5. Precizeaza doua marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza
prezenta eului liric în textul dat.


6. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


7. Explica semnificatia a doua figuri de stil identificate în prima strofa.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, ultima strofa, prin evidentierea relatiei dintre ideea poetica
si mijloacele artistice.


9. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul poetic.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre curaj, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Am sentimentul de a fi ratat ceva esential ori de câte ori n-am mers pâna la capatul situatiilor care pareau gata sa ma trânteasca la pamânt”. (Livius Ciocârlie, Paradisul derizoriu )


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relatiile dintre doua personaje ale unui text narativ studiat, apartinând lui Ioan Slavici. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru constructia personajelor alese (de exemplu: tema, perspectiva narativa, actiune, conflict, relatii temporale si spatiale, constructia subiectului, modalitati de caracterizare, limbaj etc.);
- evidentierea situatiei initiale a celor doua personaje, din perspectiva tipologiei în care se încadreaza, a statutului lor social, psihologic, moral etc.;
- relevarea trasaturilor celor doua personaje, semnificative pentru ilustrarea relatiilor, prin raportare la doua episoade/ secvente narative ale textului narativ ales;
- exprimarea unei opinii argumentate despre relatiile dintre cele doua personaje, din perspectiva situatiei finale/ a deznodamântului.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.