Navigare


Varianta 16
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Carbonizate flori, noian de negru...
Sicrie negre, arse, de metal,
Vestminte funerare de mangal,
Negru profund, noian de negru...
Vibrau scântei de vis... noian de negru,
Carbonizat, amorul fumega –
Parfum de pene arse, si ploua...
Negru, numai noian de negru...


(George Bacovia, Negru)* noian, s.n. – cantitate, volum mare din ceva; nemarginire
* mangal, s.n. – carbune usor, sfarâmicios

1. Precizeaza sensul din context al cuvintelor profund si parfum.


2. Motiveaza întrebuintarea liniei de pauza în al doilea vers din strofa a doua.


3. Alcatuieste un enunt cu sensul denotativ al cuvântului scânteie.


4. Transcrie doi termeni apartinând câmpului semantic dominant în poezie.


5. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


6. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în prima strofa a textului citat.


7. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, strofa a doua, prin evidentierea relatiei dintre
ideea poetica si mijloacele artistice.


8. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul poeziei date.


9. Ilustreaza una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate,
ambiguitate, sugestie), prezente în textul citat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre dor, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Orice ar fi, pasiune sau dorinta, sete sau foame de experienta reala, toate acestea se pot exprima în limba româna prin cuvântul dor, care a devenit expresia oricarei dorinte si care implica fiinta umana în totalitatea sa”. (Mircea Eliade, Jurnalul portughez si alte scrieri)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularitatile de constructie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, apartinând lui Mihail Sadoveanu. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: actiune, conflict, relatii temporale si spatiale, constructia subiectului, perspectiva narativa, modalitati de caracterizare, limbaj etc.);
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat;
- relevarea unei trasaturi a personajului ales, ilustrata prin doua episoade/ secvente narative/ situatii semnificative sau prin citate comentate;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflecta o idee sau tema textului narativ studiat în constructia personajului pentru care ai optat.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.