Navigare


Varianta 30
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Daca îl ascult cu urechea dreapta
Ceasul meu bate clipele vietii mele.
Daca îl ascult cu urechea stânga
Ceasul meu bate clipele vietii tale.
Daca îl ascult cu osul fruntii
Ceasul meu masoara durata universului.
Daca îl arunc în apa
Dau înapoi cu un regn si devin copac.
Daca îl arunc în foc
Dau înapoi cu doua regnuri si devin piatra.
Daca îl arunc în neant
Si îl ascult cu memoria mortilor
Dau înapoi cu trei regnuri
Si devin Cuvânt.


(Geo Bogza, Cum îmi bate ceasul)
1. Transcrie doua cuvinte care apartin câmpului semantic al timpului.


2. Motiveaza scrierea cu majuscula a substantivului Cuvânt.


3. Alcatuieste doua enunturi prin care sa ilustrezi polisemia verbului a asculta.


4. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în textul dat.


5. Precizeaza doua particularitati prozodice ale poeziei citate.


6. Explica valoarea expresiva a utilizarii indicativului prezent în text.


7. Evidentiaza semnificatia titlului în relatie cu textul poetic dat.


8. Comenteaza, în 6 – 10 rânduri, ideea/ o idee poetica identificata în textul dat.


9. Ilustreaza una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate,
sugestie, reflexivitate), prezenta în textul dat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre geniu (cea mai înalta trepta de înzestrare spirituala a omului)
, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Geniul izvoraste din efort si inspiratie”. (Marin Voiculescu, Aforisme, maxime, cugetari)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 – 3 pagin, despre principalele componente de structura, de compozitie si de limbaj ale unui text narativ apartinând realismului, pornind de la ideile exprimate în urmatoarea afirmatie: „Naratorul se afla totdeauna de alta parte a baricadei decât personajele, evenimentele si simtirile lor; înfatiseaza o lume care exista în afara lui si poate fi foarte bine închipuita si în absenta lui, adopta o pozitie de extrateritorialitate, indiferent ca este un comentator locvace sau un regizor impersonal”. (Nicolae Manolescu, Arca lui Noe)
  Nota! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tema, argumentatia (cu minimum 4 argumente/ rationamente logice/ exemple concrete etc.) si concluzia/ sinteza. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.