Navigare


Varianta 45
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Departe sunt de tine si singur lânga foc,
Petrec în minte viata-mi lipsita de noroc,
Optzeci de ani îmi pare în lume c-am trait,
Ca sunt batrân ca iarna, ca tu vei fi murit.
Aducerile-aminte pe suflet cad în picuri
Redesteptând în fata-mi trecutele nimicuri;
Cu degetele-i vântul loveste în feresti,
Se toarce-n gându-mi firul duioaselor povesti,
S-atuncea dinainte-mi prin ceata parca treci
Cu ochii mari în lacrimi, cu mâni subtiri si reci;
Cu bratele-amândoua de gâtul meu te-anini
Si parc-ai vrea a-mi spune ceva… apoi suspini…
Eu strâng la piept averea-mi de-amor si frumuseti,
În sarutari unim noi sarmanele vieti…
O! glasul amintirii ramâie pururi mut,
Sa uit pe veci norocul ce-o clipa l-am avut,
Sa uit, cum dup-o clipa din bratele-mi te-ai smult…
Voi fi batrân si singur, vei fi murit de mult!


(Mihai Eminescu, Departe sunt de tine…)
1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor clipa si pururi.


2. Explica utilizarea cratimei în structura „parc-ai vrea”.


3. Alcatuieste câte un enunt în care cuvintele foc si ochi sa aiba sens conotativ.


4. Transcrie doua structuri/ versuri care contin imagini ale fiintei iubite.


5. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în textul dat.


6. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în primele patru versuri ale poeziei.


7. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, ultimele patru versuri, prin evidentierea relatiei
dintre ideea poetica si mijloacele artistice.


8. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul poeziei date.


9. Motiveaza, prin evidentierea a doua trasaturi existente în text, apartenenta
poeziei la romantism.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre iubire, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Suntem ceea ce iubim”. (Nichita Stanescu, Respirari)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre conflictul/ conflictele dintr-un roman psihologic studiat, apartinând perioadei interbelice, pornind de la ideile exprimate în urmatoarea afirmatie critica: „Într-o masura oarecare, analiza psihologica se afla îndaratul tuturor creatiilor epice. Odata însa cu maturizarea literaturii noastre, sunt scriitori ce au adâncit analiza pâna la reconstituirea întregii plase de actiuni si reactiuni sufletesti din dosul faptelor...”. (E. Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane)
  Nota! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tema, argumentatia (cu minimum 4 argumente/ rationamente logice/ exemple concrete etc.) si concluzia/ sinteza. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.