Navigare


Varianta 59
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Vânturile noptii scutura afara
Arborii tacerii.
O, încete plânsul! Sufletele doarma!...
Nu mai vine zarea, tot mai noapte-i noaptea.
Ma cufund în lacrami,
Unde-i mâna alba care sa ma scape?
E miros de moarte, nimeni nu raspunde,
Nu e om pe lume…
A pornit furtuna pe-nverzite ape…
Sufletu-mi de spaima în bucati se sfarma,
Unde-i cerul, unde?
A-nceput blestemul groapa sa mi-o sape.
De ce nu-mi raspunde?
Vânturile noptii scutura afara
Fara încetare.
Unde-i alba mâna, sa ma scape, sa ma scape?
………………………………………………………


(Emil Isac, Vânturile noptii…)
1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor sa scape si spaima.


2. Precizeaza rolul virgulei si al semnului exclamarii din structura „O, încete plânsul!”.


3. Alcatuieste doua enunturi pentru a ilustra polisemia verbului a raspunde.


4. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


5. Precizeaza doua marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza
prezenta eului liric în textul dat.


6. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în strofa a patra.


7. Motiveaza, prin evidentierea a doua trasaturi existente în text, apartenenta acestuia
la directia modernista/ la modernism.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, primele doua strofe, prin evidentierea relatiei
dintre ideea poetica si mijloacele artistice.


9. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul poeziei date.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre împlinirea prin munca, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Nu exista nici libertate, nici cultura fara munca”. (Mihai Eminescu, Opere, IX)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularitatile de constructie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, apartinând lui Marin Preda. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: actiune, conflict, relatii temporale si spatiale, constructia subiectului, perspectiva narativa, modalitati de caracterizare, limbaj etc.);
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat;
- relevarea principalei trasaturi a personajului ales, ilustrata prin doua episoade/ secvente narative/ situatii semnificative sau prin citate comentate;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflecta o idee sau tema textului narativ în constructia personajului pentru care ai optat.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.