Navigare


Varianta 13
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


De- abia plecasesi. Te-am rugat sa pleci.
Te urmaream de-a lungul molatecii poteci,
Pân-ai pierit, la capat, prin trifoi.
Nu te-ai uitat o data înapoi!
Ti-as fi facut un semn, dupa plecare,
Dar ce-i un semn de umbra-n departare?
Voiam sa pleci, voiam si sa ramâi.
Ai ascultat de gândul cel dintâi.
Nu te oprise gândul fara glas.
De ce-ai plecat? De ce-ai mai fi ramas?


(Tudor Arghezi, De-abia plecasesi)*molatic, adj. – moale, lent, lin, domol, unduios

1. Scrie doua expresii/ locutiuni care contin cuvântul semn.


2. Mentioneaza doua motive pentru care s-a utilizat cratima în structura „Pân-ai pierit”.


3. Alcatuieste un enunt în care cuvântul umbra sa aiba sens conotativ.


4. Transcrie doua structuri/ fragmente de vers al caror sens implica antiteza.


5. Explica valoarea expresiva a folosirii interogatiei retorice în ultima strofa.


6. Mentioneaza doua teme/ motive literare din poezia citata.


7. Precizeaza doua marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza
prezenta eului liric în textul dat.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, ultima strofa, prin evidentierea relatiei
dintre ideea poetica si mijloacele artistice.


9. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul poeziei date.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre necesitatea culturii, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Azi civilizatia si cultura sunt ca doua trenuri ce merg pe linii paralele, dar în directii opuse: pe masura ce civilizatia creste, cultura scade”. (Vasile Bancila, Filosofia vârstelor)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relatiile dintre doua personaje ale unei nuvele studiate. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru constructia personajelor alese (de exemplu: tema, perspectiva narativa, actiune, conflict, relatii temporale si spatiale, constructia subiectului, modalitati de caracterizare, limbaj etc.);
- evidentierea situatiei initiale a celor doua personaje, din perspectiva tipologiei în care se încadreaza, a statutului lor social, psihologic, moral etc.;
- relevarea trasaturilor celor doua personaje, semnificative pentru ilustrarea relatiilor, prin raportare la doua episoade/ secvente narative ale nuvelei alese;
- exprimarea unei opinii argumentate despre relatiile dintre cele doua personaje, din perspectiva situatiei finale/ a deznodamântului.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.