Navigare


Varianta 19
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Sunt solitarul pustiilor piete
Cu tristele becuri cu pala lumina –
Când suna arama în noaptea deplina,
Sunt solitarul pustiilor piete.
Tovaras mi-i râsul hidos, si cu umbra
Ce sperie câinii pribegi prin canale;
Sub tristele becuri cu razele pale,
Tovaras mi-i râsul hidos, si cu umbra.
Sunt solitarul pustiilor piete
Cu jocuri de umbra ce dau nebunie;
Palind în tacere si-n paralizie, –
Sunt solitarul pustiilor piete...


(George Bacovia, Palind)* hidos, hidoasa, adj. – foarte urât, dezgustator, înfiorator la vedere

1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor triste si pala.


2. Explica rolul utilizarii cratimei în structura „si-n paralizie”.


3. Alcatuieste câte un enunt în care cuvintele raza si umbra sa aiba sens conotativ.


4. Transcrie doua structuri/ fragmente de vers care contin imagini vizuale.


5. Explica semnificatia a doua figuri de stil identificate în prima strofa a poeziei.


6. Precizeaza doua marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza
prezenta eului liric în textul dat.


7. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, ultima strofa, prin evidentierea relatiei dintre
ideea poetica si mijloacele artistice.


8. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul poeziei date.


9. Motiveaza, prin explicarea a doua trasaturi existente în text, apartenenta poeziei la simbolism.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre durere, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Orice durere are leac. Greutatea este doar sa-l dibuiesti”. (Liviu Rebreanu, Opere, 3)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre tema banului/ a înavutirii/ a avaritiei, reflectata într-un text narativ studiat, pornind de la ideile exprimate în urmatoarea afirmatie: „ Magia banului, magnetismul aurului, superstitia averii sunt poate cel mai raspândit motiv al zadarnic framântatei noastre vieti. [...] Pentru bani se jertfeste totul: linistea, cinstea, iubirea proprie si a celorlati”. (Mircea Florian, Arta de a suferi)
  Nota! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tema, argumentatia (cu minimum 4 argumente/ rationamente logice/ exemple concrete etc.) si concluzia/ sinteza. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.