Navigare


Varianta 20
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Ti- am împletit suprema cununa de tristete,
Sa te înalti mai grava în cadrul tau de- azur
Iar seara sa-ti umbreasca înalta frumusete
Si astfel întregita sa-atingi Acordul- Pur.
Dar daca-încumetarea ta sovaie si seara
Descinde friguroasa în inima si gând
Iar, umeda, pe frunte apasa greu tiara,*
Atunci, slavita Sora, zoreste mai curând
Spre malurile unde de mult îmbratisarea
Asteapta sa te-adoarma asa cum tu desmierzi,
Asteapta infinita si limpede ca marea
Sa te cununi cu somnul si-n unde sa te pierzi.


(Ion Barbu, Ti-am împletit...)* tiara, tiare, s.f. – coroana purtata de catre regi, papa, formata din trei coroane suprapuse

1. Mentioneaza câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor cununa si grava.


2. Explica rolul utilizarii virgulelor în versul „Atunci, slavita Sora, zoreste mai curând”.


3. Scrie doua expresii/ locutiuni care sa contina cuvântul inima.


4. Ilustreaza, prin alcatuirea a doua enunturi, omonimia cuvântului unde.


5. Transcrie doua structuri/ fragmente de vers care contin imagini artistice vizuale.


6. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei.


7. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul poeziei date.


8. Mentioneaza doua elemente prin care se realizeaza subiectivitatea în textul dat.


9. Ilustreaza una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate,
sugestie, reflexivitate), prezenta în textul dat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre educatie, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Laboratorul educatiei e fapta”. (Marin Voiculescu, Replici)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre conditia taranului, reflectata într-un text narativ studiat, apartinând unui autor canonic (Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu sau Marin Preda).
  Nota! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tema, argumentatia (cu minimum 4 argumente/ rationamente logice/ exemple concrete) si concluzia/ sinteza. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.