Navigare


Varianta 35
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Pa când abia se vede a soarelui lumina
În vârful unui munte, pe fruntea unui nor,
Si zefirul mai rece începe de suspina
P’ în frunze, pe câmpie cevasi mai tarisor;
P’ acea placuta vreme, în asta trista vale,
De sgomot mai de laturi eu totd’ auna viu,
Pe muchea cea mai nalta, de ma asez cu jale,
Singuratatii înca petrecere de tiu.
……………………………………………………..
P’ acea singuratate ce ochiul sus priveste,
Când razile de soare natura stapânesc,
Îndata ce si umbra de noapte se iveste
Gramezile de stele încep de stralucesc.
Încet, încet si luna, vremelnica stapâna,
Se urca pe Orizon câmpiile albind,
Si plina de placere, c-o frunte mai blajana
Îsi cauta de cale adesea multumind.


(Vasile Cârlova, Înserare)
1. Scrie doua expresii/ locutiuni care contin cuvântul soare.


2. Explica utilizarea apostrofului în structura p’ acea.


3. Transcrie doua cuvinte a caror forma nu mai corespunde normelor limbii literare actuale.


4. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


5. Precizeaza doua marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza
prezenta eului liric în textul dat.


6. Exemplifica doua imagini artistice diferite identificate în text.


7. Motiveaza încadrarea versurilor în lirica romantica, prin reliefarea a doua trasaturi
existente în text.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, ultima strofa, prin evidentierea relatiei dintre ideea poetica
si mijloacele artistice.

9. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul dat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre împlinirea unui tel/ a unui vis, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Nimic nu ne transforma mai mult decât tintele pe care nu le ajungem”. (Lucian Blaga, Cugetari)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relatiile dintre doua personaje ale unui text narativ studiat, apartinând lui G. Calinescu. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru constructia personajelor alese (de exemplu: tema, perspectiva narativa, actiune, conflict, relatii temporale si spatiale, constructia subiectului, modalitati de caracterizare, limbaj etc.);
- evidentierea situatiei initiale a celor doua personaje, din perspectiva tipologiei în care se încadreaza, a statutului lor social, psihologic, moral etc.;
- relevarea trasaturilor celor doua personaje, semnificative pentru ilustrarea relatiilor, prin raportare la doua episoade/ secvente narative ale textului narativ ales;
- exprimarea unei opinii argumentate despre relatiile dintre cele doua personaje, din perspectiva situatiei finale/ a deznodamântului.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.