Navigare


Varianta 36
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Prin visini vântul în gradina
Catând culcus mai bate-abia
Din aripi, si-n curând s-alina,
Iar rosul mac închide floarea,
Din ochi clipeste-ncet cicoarea
Si-adoarme-apoi si ea.
Eu cred c-a obosit padurea,
Caci ziua-ntreag-a tot cântat
Si tace-acum gândind aiurea.
Sub dealuri amurgeste zarea,
Se-ntuneca prin vai cararea
Si-i umbra peste sat.
Peste culmi încet amurgul moare
Si-ntors cu fata catr-apus
Da semne noptii din ponoare
Ea-mbraca haine-ntunecate
Si linistit din aripi bate
Plutind tacuta-n sus.


(George Cosbuc, Pastel)
1. Transcrie doua cuvinte care apartin câmpului semantic al naturii.


2. Explica utilizarea cratimei în structura „haine-ntunecate”.


3. Alcatuieste doua enunturi pentru a ilustra sensul conotativ si sensul denotativ
al cuvântului a (se) întuneca.


4. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


5. Numeste sentimentul dominant care se desprinde din textul citat.


6. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în prima strofa.


7. Exprima-ti o opinie argumentata despre rolul verbelor la modul indicativ,
timpul prezent, în textul dat.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, ultima strofa, prin evidentierea relatiei dintre
ideea poetica si mijloacele artistice.


9. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul citat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre inteligenta, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Inteligenta face mai mult decât o avere”. (Constantin Argetoianu, cf. G. Marcuson, Carticica întelepciunii românesti)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularitatile de constructie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, apartinând lui G. Calinescu. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: actiune, conflict, relatii temporale si spatiale, constructia subiectului, perspectiva narativa, modalitati de caracterizare, limbaj etc.);
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat;
- relevarea principalei trasaturi a personajului ales, ilustrata prin doua episoade/ secvente narative/ situatii semnificative sau prin citate comentate;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflecta o idee sau tema textului narativ în constructia personajului pentru care ai optat.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.