Navigare


Varianta 39
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Cum roade visul firea cea aeve
Cu fiecare noapte mai adânc,
Mânând în turme zei, menandri,* eve*
Si cavaleri cu lire la oblânc*,
Cum se lipesc cu totii de oglinda
Sa treaca dincolo cât mai curând,
Cum creste jalea-n tagma suferinda
A chipurilor în amurg plapând,
Cum nasc apoi naluci în cavalcade
Gonind usor spre porturi sidefii,
Spre specii calde, populând estrade*
La circul interzis pentru cei vii.
Nu ma lasa, de umeri ma cuprinde,
Sopteste-mi vorbe clare, sa-nteleg
Ori suiera preziceri si colinde
Sa fie iarna pentr-un ev întreg.


(Leonid Dimov, Sa fie iarna)* menandri, s.m. – pesonaje mitologice
* eve, s. f. – (aici) femei
* oblânc, s.n. – parte de dinaintea seii, mai ridicata si încovoiata
* estrada, s. f. – scena, platforma într-o sala sau în aer liber, pe care au loc reprezentatii artistice

1. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele jale si naluci.


2. Explica utilizarea cratimei în structura „sa-nteleg”.


3. Alcatuieste doua enunturi pentru a ilustra sensul denotativ si sensul conotativ
al cuvântului oglinda.


4. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


5. Transcrie, din a doua strofa, un vers care contine un adjectiv cu valoare expresiva.


6. Precizeaza doua marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza
prezenta eului liric în textul dat.


7. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul poeziei.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, ideea/ o idee poetica identificata în textul dat.


9. Ilustreaza una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate,
sugestie, reflexivitate), prezenta în textul dat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre ironie, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Ironia te face temut, dar nu popular”. (Tudor Vianu, Opere)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularitatile de constructie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, apartinând lui Camil Petrescu. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: actiune, conflict, relatii temporale si spatiale, constructia subiectului, perspectiva narativa, modalitati de caracterizare, limbaj etc.);
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat;
- relevarea unei trasaturi a personajului ales, ilustrata prin doua episoade/ secvente narative/ situatii semnificative sau prin citate comentate;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflecta o idee sau tema textului narativ în constructia personajului pentru care ai optat.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.