Navigare


Varianta 41
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Nici pasarea sub domuri vegetale,
nici trestia cu mladiosu-i tors*,
nici firele pe care-ades le-ai tors
sunându-le cu degetele tale;
nici crinii-orgoliosi ce ti-au întors
spre tine-nfioratele petale
nici apele, fugarnice cristale,
în care anii tineri ti i-ai stors;
nici stalactita palida ce creste,
ca tine, nevazuta, îngereste,
hranindu-se cu asteptari mereu:
nimic din tot ce-a plasmuit natura
nu-ti va pastra fiorul si masura
mai credincioase decât versul meu.


(Stefan Augustin Doinas, Nimic)* tors, s.n. – trunchiul gol al corpului omenesc; sculptura reprezentând partea superioara a corpului
omenesc, fara membre si fara cap

1. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor mladios si a plasmui.


2. Explica utilizarea cratimei în structura „nu-ti va pastra”.


3. Alcatuieste un enunt în care cuvântul apa sa aiba sens denotativ.


4. Transcrie doua structuri/ fragmente de vers care contin imagini ale naturii.


5. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în textul dat.


6. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în prima strofa a textului dat.


7. Motiveaza scrierea cu litera mica la începutul unora dintre versurile poeziei.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, ideea/ o idee poetica identificata în textul dat.


9. Ilustreaza una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate,
sugestie, reflexivitate), prezenta în textul dat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre întelepciune, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Întelepciunea? Este o stare sau un demers, în speta unul de armonie, echilibru, masura. Se poate vorbi de esenta, firea, natura ei, dar nu de adevarul ei”. (Constantin Noica, Jurnal de idei)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularitatile unui roman psihologic, prin referire la o opera literara studiata, apartinând perioadei interbelice. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- precizarea a doua caracteristici ale romanului psihologic, existente în opera literara studiata;
- prezentarea, prin referire la romanul psihologic studiat, a patru elemente de constructie a subiectului si/ sau ale compozitiei (de exemplu: actiune, secventa narativa, conflict, relatii temporale si spatiale, constructia personajelor, incipit, final, perspectiva narativa, tehnici narative etc.);
- evidentierea relatiilor dintre doua personaje reprezentative pentru romanul psihologic ales;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflecta o idee sau tema în romanul psihologic pentru care ai optat.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.