Navigare


Varianta 43
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


De mult ma lupt catând în vers masura,
Ce plina e ca toamna mierea-n faguri,
Ca s-o astern frumos în lungi siraguri,
Ce fara piedici trec sunând cezura*.
Ce aspru misca pânza de la steaguri
Trezind în suflet patima si ura –
Dar iar cu dulce glas îti împle gura
Atunci când Amor timid trece praguri!
De l-am aflat la noi a spune n-o pot;
De poti s-auzi în el al undei sopot,
De e al lui cu drept acest preambul –
Aceste toate singur nu le judec…
Dar versul cel mai plin, mai blând si pudic,
Puternic iar – de-o vrea – e pururi iambul*.


(Mihai Eminescu, Iambul)* cezura, s.f. – pauza ritmica înauntrul unui vers, care împarte versul în parti de obicei egale
(emistihuri), pentru a usura recitarea si a sustine cadenta
* iamb, s.m. – picior metric al versului, compus din doua silabe, în prozodia moderna prima silaba
fiind neaccentuata, iar a doua accentuata

1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor timid si trezind.


2. Explica utilizarea punctelor de suspensie în versul „Aceste toate singur nu le judec…”.


3. Alcatuieste câte un enunt în care cuvintele gura si toamna sa aiba sens conotativ.


4. Transcrie doua structuri/ versuri care contin imagini artistice ale „iambului”.


5. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în textul dat.


6. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în prima strofa.


7. Prezinta doua elemente prin care se realizeaza subiectivitatea în textul dat.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, ideea/ o idee poetica identificata în textul dat.


9. Ilustreaza una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate,
sugestie, reflexivitate), prezenta în textul dat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre lene, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Lenea e sinucidere blânda”. (Nicolae Iorga, Cugetari)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care sa prezinti tema si viziunea despre lume, reflectate într-un roman psihologic din perioada interbelica. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- evidentierea tipului de roman pentru care ai optat si a trasaturilor care fac posibila încadrarea într-o tipologie, într-un curent cultural/ literar, într-o perioada sau într-o orientare tematica;
- prezentarea temei romanului, reflectata în textul narativ ales, prin referire la doua episoade/ secvente narative;
- sublinierea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: actiune, conflict, relatii temporale si spatiale, constructia subiectului, particularitati ale compozitiei, perspectiva narativa, tehnici narative, constructia personajului, modalitati de caracterizare, limbaj etc.);
- exprimarea unei opinii argumentate, despre modul în care tema si viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.