Navigare


Varianta 44
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Stau în cerdacul tau… Noaptea-i senina.
Deasupra-mi crengi de arbori se întind,
Crengi mari în flori de umbra ma cuprind
Si vântul misca arborii-n gradina.
Dar prin fereastra ta eu stau privind
Cum tu te uiti cu ochii în lumina.
Ai obosit, cu mâna ta cea fina
În val de aur parul despletind.
L-ai aruncat pe umeri de ninsoare,
Desfaci visând pieptarul de la sân,
Încet te-ardici* si sufli-n lumânare…
Deasupra-mi stele tremura prin ramuri,
În întuneric ochii mei ramân,
S-alaturi luna bate trist în geamuri.


(Mihai Eminescu, Stau în cerdacul tau…)* a se ardica, vb. – a se ridica

1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor senina si misca.


2. Explica utilizarea cratimei în structura „sufli-n lumânare”.


3. Alcatuieste câte un enunt în care cuvintele mâna si întuneric sa aiba sens conotativ.


4. Transcrie doua structuri/ versuri care contin imagini ale fiintei iubite.


5. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în textul dat.


6. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în prima strofa.


7. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, strofa a doua, prin evidentierea relatiei
dintre ideea poetica si mijloacele artistice.


8. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul poeziei date.


9. Ilustreaza una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate,
sugestie, reflexivitate), prezenta în textul dat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre libertate, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Libertatea este mai ales forta de a înlatura înrâurirea altora, de a înlatura interesul si instinctul si de a întrebuinta inteligenta ta singur, în chip nobil”. (Mihail Sadoveanu, Idei traite)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre relatia dintre incipit si final într-un roman studiat, apartinând perioadei interbelice. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru componente de structura si/ sau de compozitie a romanului pentru care ai optat (de exemplu: tema, viziune despre lume, constructia subiectului, particularitati ale compozitiei, perspectiva narativa, tehnici narative, secventa narativa, episod, relatii temporale si spatiale, personaj, modalitati de caracterizare a personajului etc.);
- ilustrarea trasaturilor incipitului, prin referire la romanul ales;
- comentarea particularitatilor constructiei finalului în romanul ales;
- exprimarea unei opinii argumentate despre semnificatia/ semnificatiile relatiei dintre incipitul si finalul romanului ales.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.