Navigare


Varianta 47
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Peste vârfuri trece luna,
Codru-si bate frunza lin,
Dintre ramuri de arin
Melancolic cornul suna.
Mai departe, mai departe,
Mai încet, tot mai încet,
Sufletu-mi nemângâiet
Îndulcind cu dor de moarte.
De ce taci, când fermecata
Inima-mi spre tine-ntorn?
Mai suna-vei dulce corn,
Pentru mine vreodata?


(Mihai Eminescu, Peste vârfuri)
1. Scrie doua expresii/ locutiuni care contin cuvântul inima.


2. Explica rolul cratimei în structura „spre tine-ntorn”.


3. Alcatuieste câte un enunt în care cuvintele luna si frunza sa aiba sens conotativ.


4. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


5. Transcrie doua versuri care contin o descriere specifica imaginarului poetic eminescian.


6. Explica semnificatiile a doua figuri de stil diferite, pe baza carora este realizat tabloul naturii.


7. Motiveaza încadrarea poeziei în lirica romantica, prin referire la doua caracteristici
prezente în text.


8. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul poeziei date.


9. Comenteaza, în 6 – 10 rânduri, primul catren, prin evidentierea relatiei dintre ideea poetica
si mijloacele artistice.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre ce înseamna a citi o carte buna, pornind de la o idee identificata în una dintre urmatoarele afirmatii ale lui George Calinescu: · „Marile creatii literare sunt acelea în care eroii au patruns adânc în realitate, încât numele autorului ne devine indiferent”. · „O opera literara care nu te face sa gândesti, nu e nimic. E de la sine înteles ca numai viata plina poate provoca acest proces, iar nu enuntarea abstracta a problemei”.


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularitatile de constructie a unui personaj dintr-un roman psihologic studiat, apartinând perioadei interbelice. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: actiune, conflict, relatii temporale si spatiale, constructia subiectului, perspectiva narativa, modalitati de caracterizare, limbaj etc.);
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele romanului psihologic studiat;
- relevarea principalei trasaturi a personajului ales, ilustrata prin doua episoade/ secvente narative/ situatii semnificative sau prin citate comentate;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflecta o idee sau tema romanului psihologic în constructia personajului pentru care ai optat.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.