Navigare


Varianta 48
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


La steaua care-a rasarit
E-o cale-atât de lunga,
Ca mii de ani i-au trebuit
Luminii sa ne-ajunga.
Poate de mult s-a stins în drum
În departari albastre,
Iar raza ei abia acum
Luci vederii noastre.
Icoana stelei ce-a murit
Încet pe cer se suie:
Era pe când nu s-a zarit,
Azi o vedem si nu e.
Tot astfel când al nostru dor
Pieri în noapte-adânca,
Lumina stinsului amor
Ne urmareste înca.


(Mihai Eminescu, La steaua)
1. Scrie doua expresii/ locutiuni care contin cuvântul cale.


2. Evidentiaza rolul virgulei din a doua strofa.


3. Precizeaza câte un sinonim contextual pentru cuvintele a pieri si amor.


4. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


5. Explica semnificatiile a doua figuri de stil diferite, pe baza carora
este realizat tabloul cosmosului.


6. Transcrie doua versuri care contin o descriere specifica imaginarului poetic eminescian.


7. Motiveaza încadrarea poeziei în lirica romantica, prin referire la doua caracteristici
prezente în text.


8. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul poeziei date.


9. Comenteaza, în 6 – 10 rânduri, ultimul catren, prin evidentierea relatiei dintre ideea poetica
si mijloacele artistice.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre ce întelegi prin implicarea personala, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Omul sfinteste locul, iar nu locul pe om”. (Anton Pann, De la lume adunate si iarasi la lume date)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relatiile dintre doua personaje ale unui roman psihologic studiat, apartinând perioadei interbelice. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru constructia personajelor alese (de exemplu: tema, perspectiva narativa, actiune, conflict, relatii temporale si spatiale, constructia subiectului, modalitati de caracterizare, limbaj etc.);
- evidentierea situatiei initiale a celor doua personaje, din perspectiva tipologiei în care se încadreaza, a statutului lor social, psihologic, moral etc.;
- relevarea trasaturilor celor doua personaje, semnificative pentru ilustrarea relatiilor, prin raportare la doua episoade/ secvente narative ale romanului psihologic ales;
- exprimarea unei opinii argumentate despre relatiile dintre cele doua personaje, din perspectiva situatiei finale/ a deznodamântului.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.