Navigare


Varianta 50
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


De câte ori, iubito, de noi mi-aduc aminte,
Oceanul cel de gheata mi-apare înainte:
Pe bolta alburie o stea nu se arata,
Departe doara luna cea galbena – o pata;
Iar peste mii de sloiuri de valuri repezite
O pasare pluteste cu aripi ostenite,
Pe când a ei pereche nainte tot s-a dus
C-un pâlc întreg de pasari, pierzându-se-n apus.
Arunca pe-a ei urma priviri suferitoare,
Nici rau nu-i pare-acuma, nici bine nu ... ea moare,
Visându-se-ntr-o clipa cu anii înapoi.
............................................................
Suntem tot mai departe deolalta* amândoi,
Din ce în ce mai singur ma-ntunec si înghet,
Când tu te pierzi în zarea eternei dimineti.


(Mihai Eminescu, De câte ori, iubito...)*deolalta – forma populara hibrida: deodata, împreuna

1. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele ostenite si pierzându-se.


2. Evidentiaza rolul liniei de pauza în versul „Departe doara luna cea galbena – o pata”.


3. Alcatuieste doua enunturi pentru a ilustra polisemia cuvântului departe.


4. Explica semnificatia a doua figuri de stil diferite din textul dat.


5. Precizeaza doua marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza
prezenta eului liric în textul dat.


6. Precizeaza doua planuri temporale pe baza carora este structurat textul.


7. Motiveaza încadrarea versurilor în lirica romantica, prin reliefarea a doua trasaturi
existente în text.


8. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul poeziei.


9. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, primele patru versuri prin evidentierea relatiei dintre
ideea poetica si mijloacele artistice.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre dragostea materna, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Inima unei mame este un abis, în adâncul caruia se afla pururea o iertare”. (Honoré de Balzac, Gobseck)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care sa prezinti viziunea despre lume într-un roman al experientei, pornind de la ideile exprimate în una dintre urmatoarele afirmatii critice: „Sa nu scriu decât ceea ce vad, ceea ce aud, ceea ce gândesc eu... Aceasta-i singura realitate pe care o pot povesti. […] Eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi”. (Camil Petrescu, Noua structura si opera lui Marcel Proust) „Literatura nu e decât un aspect al culturii, afirmarea unei pozitii spirituale, colective sau individuale. Cultura e valorificarea si organizarea experientelor. Literatura nu va fi decât concretizarea acestor experiente. […] Literatura va oglindi, deci, în infinite nuante, acest amestec de elemente ce patrund în constiinta prin experiente”. (Mircea Eliade, Itinerariu spiritual)
  Nota! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tema, argumentatia (cu minimum 4 argumente/ rationamente logice/ exemple concrete etc.) si concluzia/ sinteza. Pentru continutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.