Navigare


Varianta 52
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


În târg miroase a ploaie, a toamna si a fân.
Vântul nisip aduce, fierbinte, în plamân,
si fetele asteapta în ulita murdara
tacerea care cade în fiecare seara,
si factorul, cu gluga pe cap, greoi si surd.
Carute fugarite de ploaie au trecut,
si linistea în lucruri de mult mucegaieste.
În case oameni simpli vorbesc pe ovreieste.
Gâste, cu pantofi galbeni, vin lent dupa-un zaplaz;
auzi cum ploaia stinge fanarele cu gaz,
cum învecheste frunza în clopote de-arama –
auzi tacere lunga si gri care e toamna
si diligente care vin din Dorohoi.
…………………………………………………………
Batrânii de la casa cea veche ne-au iesit
în poarta, la grilajul de iedera coclit,
si-aveau în ochi un zâmbet de iaz, de ses, cuminte.
Îti mai aduci aminte? Îti mai aduci aminte?
…………………………………………………………
Ne-ascund atât de bine albumele cu clampa
de-alama, tineretea! Trecutu-i lânga lampa
si plina e oglinda cu cute în obraz.
E-asa de lunga vremea de când nu mai e azi
si stearpa si molâie ca o convalescenta.


(Barbu Fundoianu, Herta)




1. Transcrie doua cuvinte care apartin câmpului semantic al naturii.


2. Explica rolul virgulei din primul vers.


3. Transcrie un vers care contine o locutiune verbala folosita cu efecte expresive.


4. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


5. Evidentiaza doua trasaturi ale descrierii prezente în prima secventa din textul citat.


6. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în ultimele doua versuri ale textului dat.


7. Argumenteaza, prin evidentierea a doua trasaturi, coexistenta traditionalismului cu
modernismul, în textul dat.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, ultimele cinci versuri, prin evidentierea relatiei dintre
ideea poetica si mijloacele artistice.


9. Ilustreaza una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate,
ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezenta în textul dat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre însemnatatea educatiei primite în familie, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „A astepta sa culegi altceva dintr-un pamânt decât ceea ce a fost semanat în el ar fi o copilarie”. (Mihai Eminescu, Opera politica, II)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre relatia dintre incipit si final într-un roman al experientei studiat, apartinând perioadei interbelice. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru componente de structura si/ sau de compozitie a romanului pentru care ai optat (de exemplu: tema, viziune despre lume, constructia subiectului, particularitati ale compozitiei, perspectiva narativa, tehnici narative, secventa narativa, episod, relatii temporale si spatiale, personaj, modalitati de caracterizare a personajului etc.);
- ilustrarea trasaturilor incipitului, prin referire la romanul ales;
- comentarea particularitatilor constructiei finalului în romanul ales;
- exprimarea unei opinii argumentate despre semnificatia/ semnificatiile relatiei dintre incipitul si finalul romanului ales.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.