Navigare


Varianta 53
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Tu, tainica, curata Poezie,
Biserica cu porti neîncuiate,
Tu neamurile gândurilor toate
Cu drag le lasi la pragul tau sa vie.
Tot sufletul la poarta ta când bate,
Drumet slabit, puterile-si învie,
Îsi spovedeste patimile tie,
Si ele-adorm de tine alinate.
Pacate vin sub bolta-ti milostiva,
Tu le asculti pe toate deopotriva
Si le opresti neghina si amarul.
Dar tu ramâi de-a pururea senina,
Caci nu-i pribeag ce-n fata ta se-nchina
C-o lacrima sa nu-ti spele altarul.


(Octavian Goga, Sonet*)*sonet, s.n. – poezie cu forma prozodica fixa (14 versuri repartizate în doua catrene cu rima
îmbratisata si doua tertine cu rima libera)

1. Transcrie doua cuvinte care apartin câmpului semantic al sacrului.


2. Motiveaza întrebuintarea cratimei în versul „Si ele-adorm de tine alinate”.


3. Alcatuieste doua enunturi prin care sa ilustrezi polisemia verbului a bate.


4. Precizeaza valoarea expresiva a pronumelui personal tu, din primul vers.


5. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în strofa a doua.


6. Prezinta doua argumente privind apartenenta textului dat la traditionalism.


7. Motiveaza scrierea cu initiala majuscula a substantivului Poezie, în text.


8. Comenteaza, în 6 -10 rânduri, prima strofa, prin evidentierea relatiei dintre ideea poetica
si mijloacele artistice.


9. Ilustreaza una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate,
ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezenta în textul dat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre mila, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Mila, când nu e însotita de o iubire infinita, e mai ofensatoare decât dispretul”. (G. Ibraileanu, Opere, IX)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre conflictul/ conflictele dintr-un roman al experientei studiat, apartinând perioadei interbelice, pornind de la ideile exprimate în urmatoarea afirmatie critica: „Literatura nu e decât un aspect al culturii, afirmarea unei pozitii spirituale, colective sau individuale. Cultura e valorificarea si organizarea experientelor. Literatura nu va fi decât concretizarea acestor experiente. […] Literatura va oglindi, deci, în infinite nuante, acest amestec de elemente ce patrund în constiinta prin experiente”. (Mircea Eliade, Itinerariu spiritual)
  Nota! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tema, argumentatia (cu minimum 4 argumente/ rationamente logice/ exemple concrete etc.) si concluzia/ sinteza. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.