Navigare


Varianta 54
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


În munti cu crestetele sure, din alba inima de stânca
S-a plamadit în taina lacul, si din prapastia adânca
A biruit în drum pamântul. Pe veci în matca nestatornic,
El creste azi si creste mâne, de cer si de lumina dornic.
Caci are dragoste cu cerul de-a pururi miscatoarea apa
Si-n framântarea ei pagâna ea coasta jgheaburilor sapa,
Cu pumnii sfarma-n jur tarâmul si urla de amar ce-o doare.
Spre ceriuri bratele-si întinde sa-i vie dragul mire: Soare!
Când razele nepotolite saruta fata undei clare,
Înfiorata, spuma alba prelung si patimas tresare,
Atâtea curcubeie tremur în valvârtejul ei de picuri,
Când în adânc se prind în hora stralucitoarele nisipuri…
*
Asa-i iubirea mea, asemeni acestei largi cetati de unde,
Adâncul ei se pierde-n taina nemarginirilor profunde,
Cu vifore si curcubeie, cu valuri lung clocotitoare,
Cu picuri ce se înfioara de chipul unui vesnic soare!


(Octavian Goga, Iubirea mea)
1. Transcrie, din prima strofa, doua cuvinte/ structuri aflate în relatie de antonimie.


2. Precizeaza rolul unui semn de punctuatie din versul
Spre ceriuri bratele-si întinde sa-i vie dragul mire: Soare!”.


3. Scrie doua expresii/ locutiuni care contin cuvântul chip.


4. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


5. Explica semnificatia alternarii a timpurilor verbale în primul catren al textului dat.


6. Comenteaza semnificatia unei figuri de stil identificate în ultima strofa.


7. Precizeaza valoarea expresiva a adverbului asa din ultima strofa.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, penultima strofa, prin evidentierea relatiei dintre ideea
poetica si mijloacele artistice.


9. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul poeziei date.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre minciuna, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Cine spune minciuna întâi obrazul îsi rusineaza, iar mai pe urma sufletul îsi ucide”. (Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifica)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, despre particularitatile de constructie a unui personaj dintr-un roman al experientei studiat, apartinând perioadei interbelice. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: actiune, conflict, relatii temporale si spatiale, constructia subiectului, perspectiva narativa, modalitati de caracterizare, limbaj etc.);
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele romanului studiat;
- relevarea principalei trasaturi a personajului ales, ilustrata prin doua episoade/ secvente narative/ situatii semnificative sau prin citate comentate;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflecta o idee sau tema romanului în constructia personajului pentru care ai optat.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.