Navigare


Varianta 56
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


În orice zi, la orice pas,
murim putin, murim mai mult.
Cu cât parem mai viu tumult,
cu-atât apunem ceas de ceas.
Ne credem stânci, ne vrem granit,
nu stim ce viermi profunzi ne rod.
În viata ca un rumen rod
sta miezul mortii, viermuit…
Ca niste fluvii clocotim,
înspumegati, triumfatori –
nu banuim ca sub vâltori
nu-nfrângem viata, ci murim.
……………………………………..
Dar noi, în inimi dac-am strâns
izbânda unei zile vii,
zâmbim c-am mai învins o zi,
în loc sa izbucnim în plâns.


(Radu Gyr, Victorii negre)
1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor tumult si am strâns.


2. Precizeaza rolul cratimei în structura „dac-am strâns”.


3. Transcrie o locutiune adverbiala care exprima ideea trecerii timpului.


4. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


5. Precizeaza valoarea expresiva a persoanei I plural, în textul dat.


6. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în strofa a doua.


7. Motiveaza scrierea cu litera mica la începutul unora dintre versurile poeziei.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, ultima strofa, prin evidentierea relatiei dintre ideea poetica
si mijloacele artistice.


9. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul poeziei date.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre puterea exemplului personal, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Când chemi la munca, sa te vad cu sapa”. (Nicolae Iorga, Cugetari)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre directia modernista, promovata de E. Lovinescu în cultura româna, ilustrându-ti punctul de vedere prin referirea la un text narativ/ poetic/ dramatic adecvat, apartinând unuia dintre autorii canonici (Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Camil Petrescu).
  Nota! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tema, argumentatia (cu minimum 4 argumente/ rationamente logice/ exemple concrete etc.) si concluzia/ sinteza. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.