Navigare


Varianta 58
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


El n-ar dori sa-l recunoasca
Pe lume nimeni niciodata,
Sa poarte pururea o masca
Pe fata lui de chin brazdata,
Sa treaca nebagat în seama,
Ca si o umbra prin multime,
Ce nici sa stie cum îl cheama
Pe tristul faurar de rime…
Doar seara când, trudit de cale,
Se-ntoarce-n casa lui sihastra,
S-auda cântecele sale
Cântate de la vreo fereastra,
S-asculte dus si nici sa-i vina
În minte cânturile-acele,
Sa-i para-o inima streina
Ca sufera si plânge-n ele…


(St. O. Iosif, Cântaretul)
1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pururea si trudit.


2. Precizeaza rolul punctelor de suspensie din a doua strofa.


3. Scrie doua expresii/ locutiuni care contin umbra.


4. Precizeaza valoarea expresiva a verbelor la modul conjunctiv din poezie.


5. Transcrie un vers care contine un element de portret.


6. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în strofa a doua.


7. Prezinta doua elemente prin care se realizeaza subiectivitatea în textul dat.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, ultimele doua strofe, prin evidentierea relatiei
dintre ideea poetica si mijloacele artistice.


9. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul poeziei date.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre comportarea laudabila/ morala, pornind de la o idee identificata în una dintre urmatoarele afirmatii: · „Moralitatea se razima pe respectul [fata] de altii si pe respectul de sine”. (Nicolae Iorga, Cugetari)
· „Un tip cu adevarat moral este, sub raport etic, mai exigent fata de sine însusi decât fata de altii”. (Lucian Blaga, Cugetari)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre relatia dintre incipit si final într-un roman studiat, apartinând perioadei postbelice. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru componente de structura si/ sau de compozitie a romanului pentru care ai optat (de exemplu: tema, viziune despre lume, constructia subiectului, particularitati ale compozitiei, perspectiva narativa, tehnici narative, secventa narativa, episod, relatii temporale si spatiale, personaj, modalitati de caracterizare a personajului etc.);
- ilustrarea trasaturilor incipitului, prin referire la textul narativ ales;
- comentarea particularitatilor constructiei finalului în textul narativ ales;
- exprimarea unei opinii argumentate despre semnificatia/ semnificatiile relatiei dintre incipitul si finalul romanului ales.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.