Navigare


Varianta 60
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


E vremea rozelor ce mor,
Mor în gradini, si mor si-n mine –
S-au fost atât de viata pline,
Si azi se sting asa usor.
În tot, se simte un fior.
O jale e în orisicine.
E vremea rozelor ce mor –
Mor în gradini, si mor si-n mine.
Pe sub amurgu-ntristator,
Curg valmasaguri de suspine,
Si-n marea noapte care vine
Duioase-si pleaca fruntea lor… –
E vremea rozelor ce mor.


(Alexandru Macedonski, Rondelul rozelor ce mor)
1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor fior si valmasaguri.


2. Precizeaza rolul cratimei în versul „Duioase-si pleaca fruntea lor…”.


3. Alcatuieste doua enunturi pentru a ilustra caracterul polisemantic al cuvântului frunte.


4. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


5. Transcrie un vers care contine o imagine auditiva.


6. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în ultimele cinci versuri ale textului dat.


7. Motiveaza repetarea versului „E vremea rozelor ce mor” în cele trei strofe ale poeziei.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, prima strofa, prin evidentierea relatiei dintre ideea poetica
si mijloacele artistice.


9. Ilustreaza una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate,
ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezenta în textul dat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre atitudinea fata de natura, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Natura-ti da zilnic exemplul de a trai”. (Nicolae Iorga, Cugetari)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularitatile de constructie a unui personaj dintr-un roman studiat, apartinând perioadei postbelice. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: actiune, conflict, relatii temporale si spatiale, constructia subiectului, perspectiva narativa, modalitati de caracterizare, limbaj etc.);
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele romanului studiat;
- relevarea principalei trasaturi a personajului ales, ilustrata prin doua episoade/ secvente narative/ situatii semnificative sau prin citate comentate;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflecta o idee sau tema romanului în constructia personajului pentru care ai optat.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.