Navigare


Varianta 61
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Din al oglindei luciu rece
De apa-adânca, — se desface
O liniste de dulce pace,
Ce-ntregul suflet mi-l petrece.
Obida vrând sa ma înece,
Zadarnic firea si-o preface.
Din al oglindei luciu rece
Uitarea numai se desface.
Chiar dorul vietii-n mine tace —
Izvor ce gata e sa sece;
Si pe-al meu chip, ce-n umbra zace,
Un fel de vis de opium trece
Din al oglindei luciu rece.


(Alexandru Macedonski, Rondelul oglindei)
1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pace si vis.


2. Motiveaza folosirea cratimei în structura „dorul vietii-n mine”.


3. Transcrie doi termeni care fac parte din câmpul semantic al oglinzii.


4. Scrie doua expresii/ locutiuni care sa contina cuvântul suflet.


5. Precizeaza o valoare expresiva a timpului prezent al verbelor din prima strofa a poeziei citate.


6. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


7. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în prima strofa a poeziei date.


8. Comenteaza, în 8 – 10 rânduri, ultima strofa a poeziei, prin evidentierea relatiei
dintre ideea poetica si mijloacele artistice.


9. Prezinta semnificatia refrenului în poezia citata.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre atitudinea fata de minciuna, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Mai mult decât minciuna nimica nu rapune”. (Alexandru Macedonski, Opere, IV)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu, de 2 - 3 pagini despre un personaj feminin dintr-un roman studiat, apartinând unui autor canonic, prevazut de programa scolara în vigoare. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru caracteristici ale romanului selectat, semnificative pentru realizarea personajului ales, prin referire la constructia subiectului si la particularitati ale compozitiei;
- ilustrarea a patru procedee de caracterizare a personajului, prin episoade/ secvente narative/ situatii semnificative sau prin citate comentate;
- prezentarea relatiilor dintre personajul ales si un alt personaj al romanului, din perspectiva statutului lor social, psihologic, moral etc.;
- exprimarea unei opinii argumentate despre evolutia/ conditia personajului ales, din perspectiva finalizarii conflictului/ a conflictelor.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.