Navigare


Varianta 70
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Vezi marea: batrâna, întinsa, adânca.
De tarmu-i departe, tot sare prin stânca
Un tânar pârâu ce spumos îsi arunca,
Voios, fara griji, unda lui cea zglobie.
De marea întinsa, nimica nu stie
Zglobiul, voiosul si clarul pârâu:
El iute alearga spre zari fara frâu
Si marea batrâna, întinsa, adânca,
Spre tânara unda privirea-si arunca,
Din valuri clipind ca din sute de pleoape:
Pârâul zglobiu în ea va încape.
El fuge voios, tot mai repede fuge,
Nu stie, nu-i pasa ce tarm va ajunge...
Tu, dragostea mea, ai aflat ghicitoarea:
Tu, pârâul zglobiu – iar eu, marea.


(Miron Radu Paraschivescu, Pârâul si marea)
1. Transcrie doua cuvinte care apartin câmpului semantic al naturii. .


2. Precizeaza rolul virgulelor folosite în primul vers al poeziei.


3. Explica valoarea expresiva a adverbului tot, folosit în strofa a patra.


4. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


5. Transcrie doua structuri/ fragmente de vers care contin imagini vizuale.


6. Precizeaza doua marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza subiectivitatea eului liric.


7. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în prima strofa a poeziei.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, ultima strofa a poeziei, prin evidentierea
relatiei dintre ideea poetica si mijloacele artistice.


9. Prezinta semnificatia titlului prin raportare la textul dat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre pasiune, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Nimic mare nu se creeaza în lumea aceasta fara pasiune”. (D. D. Rosca, Existenta tragica)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularitatile de constructie a unui personaj dintr-un text narativ sau dintr-un text dramatic studiat, apartinând lui I.L. Caragiale. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ sau dramatic, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: constructia subiectului, particularitati ale compozitiei, conflict, modalitati de caracterizare, limbajul personajelor, notatiile autorului etc.);
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele textului studiat;
- relevarea principalei trasaturi a personajului ales, ilustrata prin doua scene/ secvente/ situatii semnificative sau prin citate comentate;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflecta o idee sau tema textului studiat în constructia personajului pentru care ai optat.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.