Navigare


Varianta 71
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Tu esti o alba rugaciune
Naltata-n templul sfânt al vietei,
Asemenea rozelor plapânde
Ce-n ceasul clar al diminetei
Zâmbesc de roua tremurânde.
Tu esti o blânda rugaciune,
Asemenea binecuvântarei
Ce din naltimea azurie
Coboara-n faptul înserarei
Pe-un val de lina armonie.
Tu esti o calda rugaciune,
Cu o privire de madona,
Iar vorba ta înaripata
E un parfum de anemona
La o icoana întristata.
Tu esti o sfânta rugaciune
Cazând pe frunti în umilinta.
O, de-as putea cunoaste-odata,
Pierdut în dulcea pocainta,
Misterul rugei fara pata!


(Stefan Petica, Fecioara în alb, IV)
1. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele roze si înserare.


2. Explica rolul a doua semne de punctuatie diferite din ultima strofa.


3. Precizeaza forma literara actuala a cuvintelor naltimea si rugei.


4. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


5. Prezinta doua elemente prin care se realizeaza subiectivitatea în textul dat.


6. Explica semnificatia a doua figuri de stil identificate în a doua strofa.


7. Motiveaza, prin evidentierea a doua trasaturi, apartenenta poeziei la simbolism.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, primul vers al fiecarei strofe, prin evidentierea
relatiei dintre ideea poetica si mijloacele artistice.


9. Ilustreaza una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate,
sugestie, reflexivitate), prezenta în textul dat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre împlinirea prin munca, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Munca e aspra conditie a evidentierii unui talent”. (Gala Galaction, Opere alese, II)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relatiile dintre doua personaje ale unei comedii studiate. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului dramatic, semnificative pentru constructia personajelor alese (de exemplu: constructia subiectului, particularitati ale compozitiei, modalitati de caracterizare, limbajul personajelor, notatiile autorului etc.);
- evidentierea situatiei initiale a celor doua personaje, din perspectiva tipologiei în care se încadreaza, a statutului lor social, psihologic, moral etc.;
- relevarea trasaturilor celor doua personaje, semnificative pentru ilustrarea relatiilor, prin raportare la doua episoade/ secvente ale comediei alese;
- exprimarea unei opinii argumentate despre relatiile dintre cele doua personaje, din perspectiva situatiei finale/ a deznodamântului.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.