Navigare


Varianta 72
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


De unde vin? De unde se coboara
În mine nalucirea lor adânca?
Vor fi ramas din vremi de-odinioara?
Se smulg din vremea ne-mplinita înca?
Câte taceri s-or fi topit în ele,
Ca sunt atât de limpezi si de pline!
Facute-s pentru nalte bolti senine,
S-alunece pe lungi priviri de stele.
Din stele chiar vor fi venind! Sau, poate,
Vreun bastinas din alte lumi strabate,
Cercetator, atât amar de drum
Si la fereastra mintii mele bate
Cu-o mâna stravezie ca un fum…
O, glasuri care m-ati ales popas,
Când n-oi mai fi nici eu decât un glas,
Ma veti lua pe calea de apoi
Prin vamile vazduhului cu voi,
Sau ma veti parasi în drum, stingher,
Uitat, pierdut în vreun strain ungher
Al cosmosului fara jos si sus,
La fel cu-atâtea glasuri ce s-au dus?


(Alexandu Philippide, Glasuri)




1. Transcrie doua cuvinte/ structuri care, în text, se afla în relatie de antonimie.


2. Explica rolul cratimei în structura „din vremi de-odinioara”.


3. Alcatuieste doua enunturi în care cuvântul lume sa aiba sens denotativ, respectiv,
sens conotativ.


4. Precizeaza valoarea expresiva a verbelor la timpul viitor, prezente în poezie.


5. Numeste tipurile de rima folosite în prima si în ultima strofa.


6. Explica semnificatia a doua figuri de stil identificate în primele doua strofe.


7. Mentioneaza doua procedee specifice registrului stilistic retoric, prezente în poezie.


8. Comenteaza ultima strofa, în 6 - 10 rânduri, prin evidentierea relatiei dintre ideea poetica
si mijloacele artistice.


9. Ilustreaza conceptul poezie lirica, prin evidentierea a doua trasaturi existente în textul citat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre placerea de a cunoaste, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Placerea durabila a vietii e descoperirea lumii din nou. Cu adevarul sau eroarea ei; nu intereseaza”. (Tudor Arghezi, Scrieri, XXXI)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relatiile dintre doua personaje ale unui text narativ sau ale unui text dramatic studiat, apartinând lui I. L. Caragiale. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului ales, semnificative pentru constructia personajelor alese (de exemplu: actiune, intriga, conflict, constructia subiectului, particularitati ale compozitiei, modalitati de caracterizare, limbajul personajelor etc.);
- evidentierea situatiei initiale a celor doua personaje, din perspectiva tipologiei în care se încadreaza, a statutului lor social, psihologic, moral etc.;
- relevarea trasaturilor celor doua personaje, semnificative pentru ilustrarea relatiilor, prin raportare la doua scene/ secvente ale textului alese;
- exprimarea unei opinii argumentate despre relatiile dintre cele doua personaje, din perspectiva situatiei finale/ a deznodamântului.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.