Navigare


Varianta 74
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


În fata mea pe-ncetul se ivea
Un lin urcus de neagra catifea.
Doar câtiva pasi facui si ma oprii
În faldurile unor înalte draperii,
Nemasurat de-nalte si usoare,
Prelung si muzical fâlfâietoare,
Aeriene fermecatorìi
Tesute parca numai din sunet si culoare.
De suflul lor melodios sorbita,
Cararea suitoare pieri într-o clipita
Lasându-ma în poarta acestei ireale
Sonore aurore boreale.
Putea-voi oare fara calauza
Sa dibui puntea dintre privire si auz
Si cumpanindu-mi firea-ntre-amândoua
Sa gust cu adâncime si nesatiu
Senina voluptate noua
A timpului scapat de spatiu?


(Alexandru Philippide, Apropieri)
1. Scrie doua expresii/ locutiuni care contin cuvântul timp.


2. Motiveaza folosirea cratimei în structura „Putea-voi oare fara calauza”.


3. Precizeaza valoarea expresiva a verbelor la modul conjunctiv, prezente în text.


4. Transcrie, din prima strofa, doua structuri care contin imagini vizuale.


5. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


6. Explica semnificatia unei figuri de stil prezente în ultima strofa.


7. Comenteaza prima strofa, în 6 - 10 rânduri, prin evidentierea relatiei
dintre ideea poetica si mijloacele artistice.


8. Prezinta semnificatia titlului prin raportare la poezia citata.


9. Ilustreaza una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate,
sugestie), prezenta în textul dat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre relatia prezent - viitor, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Pentru a întrezari viitorul trebuie sa cunosti prezentul”. (Ion Heliade-Radulescu, Opere, I)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre componentele de structura si de limbaj ale textului dramatic, ilustrate pe baza unei comedii studiate, pornind de la ideile exprimate în urmatoarea afirmatie: „...evocând tipuri si moravuri contemporane, comedia proclama valoarea actualitatii, deschide drum creatiei realiste”. (Adrian Marino, Dictionar de idei literare)
  Nota! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tema, argumentatia (cu minimum 4 argumente/ rationamente logice/ exemple concrete etc.) si concluzia/ sinteza. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum doua pagini.