Navigare


Varianta 76
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Mi-e sufletul în hrube-adânci boltit:
Taceri stravechi s-aduna prin unghere,
Ca niste serpi batrâni ce m-au pândit.
Ascult în noapte, gârbov de veghere,
Cum cade fiecare gând, gândit.
Tacut ca vremea, orb ca un mormânt,
La capatâiul meu de veghe sunt.
În preajma mea, prin somn, pamântul geme,
Un glas în mine prinde sa ma cheme,
Si simt cum din adânc de suflet, greu,
Tânguitorul glas de veghe geme,
Chemând mereu.
Si ma scobor în mine si în vreme.
Pamântul…
Spasm puternic de dragoste si ura!
În fiecare bulgare un pumn ascuns se zbate.
Si cerul orb, deasupra, deschide-n gol o gura
Cu vineti dinti de stele, sclipind salbatic toate!....


(Alexandru Philippide, Veghe)
1. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele unghere si se zbate.


2. Explica folosirea cratimei în structura „s-aduna prin unghere”.


3. Transcrie un cuvânt format prin derivare si unul format prin conversiune.


4. Numeste doua figuri de stil prezente în versul „Tacut ca vremea, orb ca un mormânt”.


5. Precizeaza doua marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza
prezenta eului liric în textul dat.


6. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


7. Precizeaza valoarea expresiva a verbelor la indicativ prezent în textul dat.


8. Comenteaza, în 6 – 10 rânduri, ideea/ o idee poetica identificata în textul dat.


9. Ilustreaza una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate, ambiguitate, sugestie),
prezenta în textul dat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rânduri, despre glorie, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Nu te culca pe lauri. Gloria înceteaza în momentul când ai uitat ca esti un permanent debutant”. (Victor Eftimiu, Spovedanii)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu argumentativ de 2 – 3 pagini despre particularitati ale compozitiei si ale constructiei subiectului într-o opera dramatica studiata, apartinând perioadei postbelice, pornind de la ideile exprimate în urmatoarea afirmatie: „Prima consecinta pentru constitutia operei dramatice este forma ei dialogata: spre deosebire de lirica, gen care privilegiaza monologul, sau de epica, gen care amesteca discursul indirect, la persoana a III-a, cu dialogul si monologul, structura operei literare dramatice se alcatuieste dintr-o suita de dialoguri, la care iau parte doua sau mai multe personaje, si din monologuri. O asemenea structura influenteaza direct maniera în care sunt construite personajele si, implicit, formele de caracterizare a acestora: personajul dramatic – tragic sau comic – se înfatiseaza mai întâi prin actiunile si prin vorbele sale, fie rostite într-un schimb de replici, fie într-un monolog; doar apoi el poate fi caracterizat de celelalte personaje”. (Gabriela Duda, Analiza textului literar).
  Nota! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tema, argumentatia (cu minimum 4 argumente/ rationamente logice/ exemple concrete) si concluzia/ sinteza. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.