Navigare


Varianta 77
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Acolo unde-n Arges se varsa Râul Doamnei
Si murmura pe ape copilaria mea,
Ca Negru Voda, care descalecând venea,
Mi-am ctitorit viata pe dealurile toamnei.
……………………………………………..
Acolo-n pacea noptii, pe dealuri de podgorii,
Am mers tacut alaturi de carele de boi,
Când neaua lunii ninge pe salcii de zavoi,
Când sopoteste valea de cântecele morii.
Las altora tot globul terestru ca o minge,
Eu am ramas în paza pridvorului strabun,
Ca sa culeg cu ochii livezile de prun
Când alb Negoiu, toamna, de ceruri se atinge.
Si tot visând la vremea când înflorira teii,
Pe când îmbraca tara al iernii alb suman,
Sa deslusesc cum piere trecutul, an cu an,
Pe drumuri departate sunându-si clopoteii.
Sa stau, pe când afara se stinge orice soapta,
Privind cenusa calda din vatra mea, de-acum –
Si sa aud deodata cu-nfiorare cum
Trosneste amintirea ca o castana coapta.


(Ion Pillat, Ctìtorii*)* ctitor, s.m. – persoana care suporta, total sau partial, cheltuielile pentru ridicarea si înzestrarea
unei biserici sau a unei manastiri; fondator al unei institutii, asociatii etc.

1. Transcrie doi termeni din câmpul semantic al timpului.


2. Precizeaza rolul liniei de pauza din ultima strofa a poeziei.


3. Scrie doua expresii/ locutiuni care contin cuvântul viata.


4. Precizeaza valoarea stilistica a verbelor la conjunctiv din ultimele doua strofe.


5. Transcrie doua versuri/ fragmente de vers continând câte o imagine vizuala,
respectiv una auditiva, care fac referire la cadrul natural.


6. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


7. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în versul „Acolo-n pacea noptii pe
drumuri de podgorii
”.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, strofa a treia, prin evidentierea relatiei dintre ideea poetica
si mijloacele artistice.


9. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul poeziei.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rânduri, despre educatie, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Nimeni nu e atât de rau încât sa nu poata fi educat”. (Horatius, Epistole, 1,1,39)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care sa prezinti tema si viziunea despre lume, reflectate într-un text dramatic studiat, apartinând perioadei postbelice. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- evidentierea trasaturilor operei dramatice pentru care ai optat, care fac posibila încadrarea într-o tipologie, într-un curent cultural/ literar, într-o perioada sau într-o orientare tematica;
- prezentarea temei reflectate în textul dramatic ales, prin referire la doua scene/ secvente/ situatii ale conflictului;
- sublinierea a patru elemente ale textului dramatic, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a unuia dintre personaje (de exemplu: actiune, relatii temporale si spatiale, constructia subiectului, particularitati ale compozitiei, constructia personajului, modalitati de caracterizare, limbaj etc.);
- exprimarea unei opinii argumentate, despre modul în care tema si viziunea despre lume sunt reflectate în opera dramatica aleasa.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.