Navigare


Varianta 79
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Cât vezi cu ochiul, verde, papurisul
Se-ndoaie-n vântul serii, fosnitor.
Din când în când si-arata luminisul
Un ochi de apa moarta. Un cocor
Cu aripa deschisa se ridica
Din stuf, sfâsietor de trist scâncind,
Sau cai tatari, dând roata fara frica,
Salbaticiti, necheaza pe un grind.
Amurgu-mbraca delta toata-n aur
Cu turla unui sat lipovenesc,
Dar umbrele ostroavelor de plaur
Albastrul cenusiu îl împânzesc.
Vaporul taie noaptea soptitoare
Si valul ce se-ntuneca-ntruna,
Când cele cinci coline cresc în zare,
De aur vânat cum e pruna.


(Ion Pillat, Amurg în delta)
1. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele trist si scâncind.


2. Precizeaza rolul cratimei în structura „amurgu-mbraca”.


3. Alcatuieste doua enunturi prin care sa evidentiezi polisemantismul verbului a taia.


4. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


5. Precizeaza rima si masura versurilor în a doua strofa a poeziei.


6. Explica semnificatia unei figuri de stil prezente în prima strofa a poeziei.


7. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, ultima strofa, prin evidentierea relatiei dintre ideea poetica
si mijloacele artistice.


8. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul poeziei.


9. Ilustreaza una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate,
sugestie, reflexivitate), prezenta în textul dat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rânduri, despre soarta/ destin, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Destinul e scuza celor slabi si opera celor tari”. (Nicolae Titulescu, Cuvântari)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relatiile dintre doua personaje ale unei opere dramatice preferate. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului dramatic, semnificative pentru constructia personajelor alese (de exemplu: constructia subiectului, particularitati ale compozitiei, modalitati de caracterizare, limbajul personajelor, notatiile autorului etc.);
- evidentierea situatiei initiale a celor doua personaje, din perspectiva tipologiei în care se încadreaza, a statutului lor social, psihologic, moral etc.;
- relevarea trasaturilor celor doua personaje, semnificative pentru ilustrarea relatiilor, prin raportare la doua scene/ secvente ale operei dramatice alese;
- exprimarea unei opinii argumentate despre relatiile dintre cele doua personaje, din perspectiva situatiei finale/ a deznodamântului.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.