Navigare


Varianta 84
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Vederea lumii se-adumbrea, când noi
ne sarutam în piete si în scuaruri,
Un aer mat ne-nfasura, si nimeni
nu ne-a lovit vreodata cu privirea.
Doar steaua neagra-a parului tau scurt
îmi atingea, cu clinchet stins, un umar,
si toti credeau ca bate-n arbori ora
când soarele apune la amiaza.
Si pasari mari se coborau pe banci
si pe statui, pe cabluri, peste iarba …
Luceau intens, presate de un cer
pe care-l începea iubirea noastra.


(Nichita Stanescu, Sarutul)
1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor se-adumbrea si stins.


2. Explica rolul virgulei si al punctelor de suspensie din fragmentul „pe cabluri, peste iarba…”.


3. Scrie doua expresii/ locutiuni care contin cuvântul aer.


4. Precizeaza valoarea expresiva a timpurilor verbale din prima strofa.


5. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


6. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei.


7. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul poeziei date.


8. Motiveaza scrierea cu litera mica la începutul unora dintre versurile poeziei.


9. Comenteaza, în 6 – 10 rânduri, ideea/ o idee poetica identificata în textul dat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rânduri, despre orgoliu, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Orgoliul profesional este singurul care este creator si care poate fi, din punct de vedere moral, justificat”. (Marin Preda, Creatie si morala)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre tema iubirii, reflectata într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera eminesciana, pornind de la ideile exprimate în urmatoarea afirmatie: „ Pentru Eminescu iubirea este un leagan de gingasii erotice, o necesitate spirituala de a trai viata spetei cu toate deliciile de ordin sufletesc, superior. [...] El este un idealist, nici vorba, un om cu mâini întinse spre fantasma femeii desavârsite, pe care n-o va gasi niciodata, pentru ca dragostea este cautare, însa idealitatea lui nu e simbol cu aripi, ci o aparitie concreta si tangibila...”. (G. Calinescu, Viata lui Mihai Eminescu)
  Nota! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tema, argumentatia (cu minimum 4 argumente/ rationamente logice/ exemple concrete) si concluzia/ sinteza. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.