Navigare


Varianta 90
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Din punctul de vedere-al copacilor,
soarele-i o dunga de caldura,
oamenii – o emotie coplesitoare...
Ei sunt niste fructe plimbatoare
Ale unui pom cu mult mai mare!
Din punctul de vedere-al pietrelor,
soarele-i o piatra cazatoare,
oamenii-s o lina apasare...
Sunt miscarea-adaugata la miscare,
si lumina ce-o zaresti, din soare!
Din punctul de vedere-al aerului,
soarele-i un aer plin de pasari,
aripa în aripa zbatând.
Oamenii sunt pasari nemaiîntâlnite,
cu aripile crescute înlauntru,
care bat, plutind, planând,
într-un aer mai curat – care e gândul!


(Nichita Stanescu, Lauda omului)
1. Precizeaza câte un antonim pentru sensul din text al cuvintelor adaugata si înlauntru.


2. Explica ortografierea cu doi „i” a substantivului oamenii.


3. Scrie doua expresii/ locutiuni care contin verbul a bate.


4. Explica semnificatia unei imagini poetice identificate în ultima strofa.


5. Precizeaza cei doi termeni definiti în mod repetat în textul poeziei.


6. Motiveaza rolul repetitiei, în text, a structurii „Din punctul de vedere al...”.


7. Prezinta semnificatia titlului în relatie cu textul dat.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, una dintre strofe, la alegere, prin evidentierea relatiei
dintre ideea poetica si mijloacele artistice.


9. Motiveaza faptul ca Nichita Stanescu este un înnoitor al limbajului poetic,
prin evidentierea a doua trasaturi identificate la nivel lexico-gramatical si/ sau al prozodiei.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre suparare, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Când ploua în suflet, nu-i niciodata senin afara, iar când e senin în suflet, nu ploua afara niciodata”. (Mihail Codreanu, Opere, II)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care sa prezinti tema si viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Lucian Blaga. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- evidentierea trasaturilor care fac posibila încadrarea textului poetic într-o tipologie, într-un curent cultural/ literar, într-o perioada sau într-o orientare tematica;
- prezentarea temei, reflectata în textul poetic ales, prin referire la doua imagini/ idei poetice;
- sublinierea a patru elemente ale textului poetic, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic, titlu, incipit, relatii de opozitie si de simetrie, elemente de recurenta, simbol central, figuri semantice – tropii, elemente de prozodie etc.);
- exprimarea unei opinii argumentate, despre modul în care tema si viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.