Navigare


Varianta 91
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


O dunga rosie-n zari se iscase
si plopii, trezindu-se brusc, dinadins
cu umbrele lor melodioase
umerii înca dormind, mi i-au atins.
Ma ridicam din somn ca din mare,
scuturându-mi suvitele cazute pe frunte, visele,
sprâncenele cristalizate de sare, abisele.
Va fi o dimineata neobisnuit de lunga,
urcând un soare neobisnuit.
Adânc, lumina-n ape o sa-mpunga:
din ochii nostri se va-ntoarce înmiit!
Ma ridicam, scuturându-mi lin undele.
Apele se retrageau tacute, geloase.
Plopii mi-atingeau umerii, tâmplele
cu umbrele lor melodioase.


(Nichita Stanescu, Dimineata marina)
1. Transcrie doua cuvinte care apartin câmpului semantic al anatomiei.


2. Precizeaza rolul virgulelor din al doilea vers.


3. Exemplifica doua expresii/ locutiuni care contin cuvântul apa.


4. Mentioneaza doua motive literare prezente în poezie.


5. Stabileste tipul de rima si masura versurilor din strofa a treia.


6. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în prima strofa.


7. Interpreteaza semnificatia titlului în relatie cu textul dat.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, penultima strofa, prin evidentierea relatiei
dintre ideea poetica poetica si mijloacele artistice.


9. Motiveaza faptul ca Nichita Stanescu este un înnoitor al limbajului poetic, prin evidentierea
a doua trasaturi identificate la nivel lexico-gramatical si/ sau al prozodiei.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre sinceritate, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Datoria mea e sa fiu sincer cu mine însumi”. (G. Calinescu, Aforisme si reflexii)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care sa prezinti tema si viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera lui Lucian Blaga, pornind de la ideile exprimate în urmatoarea afirmatie: Modernismul blagian este, înainte de orice, „metafora revelatorie”. (Dumitru Micu, Scurta istorie a literaturii române)
  Nota! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tema, argumentatia (cu minimum 4 argumente/ rationamente logice/ exemple concrete etc.) si concluzia/ sinteza. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte; pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.