Navigare


Varianta 94
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Septemvrie... Cadeau domol, pe-o carte,
frunze târzii din nucul cel batrân.
Radvanul toamnei se zarea, departe,
dupa himera clailor de fân.
Septemvrie... Cuvinte de iubire
poate n-au fost, eu nu le-am cunoscut.
Ca pozele din cartea de citire,
eram adesea-nsingurat si mut...
Septemvrie... Lumini licaritoare
învaluiau surâsul meu amar,
si nu mai era doamna-nvatatoare
sa-l mângâie pe cel mai trist scolar...


(Gheorghe Tomozei, Septemvrie)
1. Transcrie doua cuvinte din câmpul semantic al timpului.


2. Precizeaza rolul punctelor de suspensie din primul vers.


3. Transcrie doua cuvinte din fondul vechi al limbii.


4. Exprima, într-un enunt, tema poeziei.


5. Stabileste tipul de rima si masura versurilor din prima strofa.


6. Motiveaza utilizarea frecventa a verbelor la modul indicativ, timpul imperfect.


7. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în prima strofa.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, ultima strofa, prin evidentierea relatiei dintre ideea poetica
si mijloacele artistice.


9. Ilustreaza una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: ambiguitate, sugestie,
expresivitate, reflexivitate), prezenta în poezie.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre tinerete, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Tineretea si maturitatea nu sunt legate atât de ani, cât de sufletul omului. […] Dovada tineretii e fapta”. (Simion Mehedinti, Scrieri despre educatie si învatamânt)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care sa demonstrezi faptul ca un text poetic studiat din opera lui Ion Barbu se încadreaza directiei moderniste/ modernismului, pornind de la ideile exprimate în urmatoarea afirmatie critica: „Daca poezia moderna poate fi definita, la început ca o creare a lumii si, în acelasi timp, ca o creare lirica a limbajului, ea devine, cu timpul, numai o aventura pura a limbajului”. (Nicolae Manolescu, Metamorfozele poeziei)
  Nota! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tema, argumentatia (cu minimum 4 argumente/ rationamente logice/ exemple concrete etc.) si concluzia/ sinteza. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte; pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezare în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.