Navigare


Varianta 98
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Sta castelul singuratic, oglindindu-se în lacuri,
Iar în fundul apei clare doarme umbra lui de veacuri;
Se înalta în tacere dintre raristea de brazi,
Dând atâta întuneric rotitorului talaz.
Prin ferestrele arcate, dupa geamuri, tremur numa
Lungi perdele încretite, care scânteie ca bruma.
Luna tremura pe codri, se aprinde, se mareste,
Muchi de stânca, vârf de arbor, ea pe ceruri zugraveste,
Iar stejarii par o straja de giganti ce-o înconjoara,
Rasaritul ei pazindu-l ca pe-o tainica comoara.
Numai lebedele albe, când plutesc încet din trestii,
Domnitoare peste ape, oaspeti linistei acestei,
Cu aripele întinse se mai scutura si-o taie,
Când în cercuri tremurânde, când în brazde de vapaie.
Papura se misca-n freamat de al undelor cutreier,
Iar în iarba înflorita, somnoros suspin-un greier…
E atâta vara-n aer, e atât de dulce zvonul…


(Mihai Eminescu, Scrisoarea IV - fragment)
1. Transcrie un cuvânt cu sens denotativ si un cuvânt cu sens conotativ, din ultimul vers.


2. Precizeaza rolul cratimei în structura „suspin-un greier”.


3. Alcatuieste doua enunturi potrivite pentru a ilustra polisemia verbului a (se) înalta.


4. Precizeaza o valoare expresiva a adverbului numai din versul „Numai lebedele albe,
când plutesc încet din trestii
”.


5. Mentioneaza doua motive literare prin care se concretizeaza tema naturii în textul poetic dat.


6. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în al doilea vers al textului dat.


7. Comenteaza prima strofa, în 6 - 10 rânduri, prin evidentierea relatiei dintre ideea poetica
si mijloacele artistice.


8. Demonstreaza faptul ca Mihai Eminescu este un înnoitor al limbajului poetic,
prin evidentierea a doua trasaturi identificate la nivel lexico-semantic si/ sau gramatical.


9. Motiveaza prezenta descrierii în textul poetic, prin evidentierea a doua trasaturi existente
în fragmentul dat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre frumusetea vârstei, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Fiecare vârsta îsi are paradisul ei, pe care îl pierde”. (Mihail Sadoveanu, Opere, 19)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre ideologia promovata de revista Dacia literara, asa cum se reflecta aceasta într-o opera literara studiata. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- descrierea contextului istoric în care a aparut revista Dacia literara;
- prezentarea a patru trasaturi ale ideologiei literare promovate în studiul Introductie;
- stabilirea unei relatii între ideile identificate în programul revistei si o opera literara studiata ( text narativ sau text poetic);
- exprimarea unei opinii argumentate despre importanta ideologiei promovate de revista Dacia literara, pentru literatura româna a secolului al XIX-lea.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.