Navigare


Varianta 21
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


O, desfrunzirile din urma!
Te uita, vastele paduri
Stau vestede sub greaua turma
De nori haotici si obscuri.
Te uita, soli ai crustei albe
Ce-o sa se-aseze de pe-acum,
În dantelari de fine salbe,
Pe tufa umeda, pe drum.
Un cinic puf au nins scaietii…
Si totusi, iata-ma venit
În fata toamnei si-a tristetii
Cu gândul iarasi ispitit,
De-avântul surd care destinde
Tot mai departe largu-i zbor
Deasupra zarilor murinde,
A sumbrei vai, a tuturor.


(Ion Barbu, Peisagiu* retrospectiv, I)* peisagiu, s.n. - peisaj

1. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text ale cuvintelor vested si sumbru.


2. Motiveaza rolul punctelor de suspensie în textul dat.


3. Alcatuieste un enunt în care cuvântul drum sa aiba sens conotativ.


4. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


5. Precizeaza doua marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza
prezenta eului liric în textul dat.


6. Explica semnificatia unei figuri de stil identificate în prima strofa.


7. Prezinta semnificatia titlului în legatura cu textul citat.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, ideea/ o idee poetica identificata în textul dat.


9. Ilustreaza una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate, ambiguitate, sugestie,
reflexivitate), prezenta în textul dat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre egoism, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Nu e bun de nimic cel care nu e bun decât pentru el”. (Proverb românesc)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre conditia taranului, reflectata într-un text narativ studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- sublinierea trasaturilor textului narativ care fac posibila încadrarea într-o tipologie, într-un curent cultural/ literar, într-o perioada sau într-o orientare tematica;
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru ilustrarea temei si a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: actiune, conflict, relatii temporale si spatiale, constructia subiectului, particularitati ale compozitiei, perspectiva narativa, modalitati de caracterizare, limbaj etc.);
- evidentierea conditiei taranului, reflectate în textul narativ ales, prin referire la doua scene/ secvente/ situatii semnificative pentru evolutia conflictului/ a conflictelor;
- exprimarea argumentata a unui punct de vedere despre conditia taranului, reflectata în textul narativ ales, din perspectiva finalului/ a deznodamântului.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris - 3 puncte; utilizarea limbii literare -3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare - 3 puncte; ortografia - 2 puncte; punctuatia - 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea - 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.