Navigare


Varianta 27
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Aici e casa mea. Dincolo soarele si gradina cu stupi.
Voi treceti pe drum, va uitati printre gratii de poarta
si asteptati sa vorbesc. – De unde sa-ncep?
Credeti-ma, credeti-ma,
despre orisice poti sa vorbesti cât vrei:
despre soarta si despre sarpele binelui,
despre arhanghelii cari ara cu plugul
gradinile omului,
despre cerul spre care crestem,
despre ura si cadere, tristete si rastigniri
si înainte de toate despre marea trecere.
Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit
asa de mult sa plânga si n-au putut.
Amare foarte sunt toate cuvintele,
de aceea – lasati-ma
sa umblu mut printre voi,
sa va ies în cale cu ochii închisi.


(Lucian Blaga, Catre cititori)
1. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor soarta si a creste.


2. Precizeaza rolul virgulelor din al patrulea vers al poeziei.


3. Alcatuieste un enunt în care cuvântul drum sa aiba sens conotativ.


4. Mentioneaza doua teme/ motive literare prezente în poezie.


5. Precizeaza doua marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza
prezenta eului liric în textul dat.


6. Prezinta doua particularitati prozodice ale acestei poezii.


7. Interpreteaza, în 6 - 10 rânduri, o semnificatie a amplei enumeratii
din versurile 6 - 11 ale poeziei.


8. Exprima-ti o opinie argumentata despre rolul alternantei formelor verbale si
pronominale în constructia discursului liric.


9. Explica semnificatia titlului în relatie cu textul dat.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre frica, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „A nu-ti fi frica de nimic înseamna a privi tot ce se petrece în lume ca spectacol…”. (Mircea Eliade, În curte la Dionis)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini în care sa prezinti un personaj dintr-un text narativ studiat, apartinînd realismului, pornind de la urmatoarea afirmatie a lui Georg Lukacs: „Categoria centrala, criteriul fundamental al conceptiei literaturii realiste este tipul, mai precis acea sinteza speciala care, atât în câmpul caracterelor, cât si în acel al situatiilor, uneste organic genericul si individualul. Tipul devine tip, nu prin caracterul de medie si nici chiar prin caracterul sau individual, oricât de aprofundat, cât mai curând prin faptul ca în el conflueaza si se întemeiaza toate momentele determinate din punct de vedere uman si social, esentiale unei perioade istorice”.
  Nota! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tema, argumentatia (cu minimum 4 argumente/ rationamente logice/ exemple concrete etc.) si concluzia/ sinteza. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte; pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.