Navigare


Varianta 28
Subiectul 1
Butonul Rezolvat/Nerezolvat este dezactivat, deoarece nu esti logat(a).
Pentru a te conecta folosind contul tau de Facebook, click pe butonul aflat in coloana din dreapta site-ului.


Din ce mi-am plamadit nestavilita nebunie de-a trai
Vârtejul meu de-avânt si dulcea sete de-a juca,
Când din pamânt sorb numai fiere?...
Când vad mormintele sirag încoronate
Cu iedera ca niste frunti de-nvingatori cu lauri
Din ce-mi hranesc scânteia mea de râs, de nu se stinge?
Si când cutreier blestematele ogoare, ce minune
Ma-mbata de visez ca eu pasesc pe bolta unui cer?
Si ce venin ma face s-aiurez
Ca glia neagra de pacate
Rasuna sfânta ca un clopot
Sub pasii mei de plumb?...
Nu stiu, dar râd si strig cutezator în vânt:
De ziua de apoi nu ma-nspaimânt –
În iad de-ajung
M-oi bucura de-un colt în el ca de un rai întreg!...


(Lucian Blaga, Ecce homo!)* Ecce homo – iata omul

1. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor nestavilita si a cutreiera.


2. Precizeaza rolul ghilimelelor utilizate în finalul poeziei.


3. Alcatuieste doua enunturi prin care sa ilustrezi polisemia cuvântului colt.


4. Mentioneaza doua figuri de stil utilizate în primele doua versuri ale poeziei.


5. Precizeaza doua marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza eul liric în textul dat.


6. Prezinta doua particularitati prozodice ale textului.


7. Explica sensurile opozitiei între rai si iad, din ultimele doua versuri ale poeziei.


8. Comenteaza, în 6 - 10 rânduri, rolul interogatiilor retorice prezente în text.


9. Exprima-ti o opinie argumentata despre relatia dintre titlu si textul poeziei citate.


Subiectul 2

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre frumos, pornind de la ideea identificata în urmatoarea afirmatie: „Nimeni n-are dreptul sa fure frumosul din sufletul nostru”. (Octavian Goga, Însemnele unui trecator)


Atentie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de ideea identificata n afirmatia data, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie).


Subiectul 3

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularitatile de constructie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, apartinând lui Liviu Rebreanu. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: actiune, conflict, relatii temporale si spatiale, constructia subiectului, perspectiva narativa, modalitati de caracterizare, limbaj etc.);
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat;
- relevarea unei trasaturi a personajului ales, ilustrata prin doua episoade/ secvente narative/ situatii semnificative sau prin citate comentate;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflecta o idee sau tema textului narativ în constructia personajului pentru care ai optat.
  Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul lucrarii este la alegere. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.